Dit bedrijf is gestaakt op 31-12-2016 vanwege financiële en mentale uitputting.

Een erg vijandig bedrijf/persoon met heel veel financiële middelen, die volgens onze mening, met extreem misbruik van het Nederlands proces en beslagleggingsrecht ons persoonlijk en zakelijk bleef aanvallen om ons volledig uit te putten.

Het is hem inderdaad gelukt om ons zowel financieel als mentaal kapot te maken.

Daarom hebben we besloten tot opheffing van dit bedrijf.

Iedereen en vooral Journalisten die meer willen weten over deze zaak van misbruik procesrecht kunnen contact opnemen via info@antrosanitas.com

Dit bedrijf is gestaakt op 31-12-2016 vanwege financiële en mentale uitputting.